POIG – Projekt I


POIG_EU

 

„DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

 

Wprowadzenie na rynek innowacyjnych imadeł samocentrujących z możliwością zmiany ustalenia modułu samocentrującego

„Bison Chucks” Spółka Akcyjna informuje Państwa o realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych imadeł samocentrujących z możliwością zmiany ustalenia modułu samocentrującego”. Celem projektu jest wprowadzanie na rynek udoskonalonego produktu – imadła samocentrującego z możliwością ustalenia modułu samocentrującego. Produkt ten powstał na bazie własnych prac badawczo-rozwojowych uwieńczonych złożeniem zgłoszenia patentowego (P 406180). Projekt zakłada nabycie maszyn i urządzeń oraz oprogramowania umożliwiających wprowadzenie na rynek innowacyjnych imadeł samocentrujących. Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych oraz przy wsparciu w formie współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Zarząd BISON CHUCKS S.A.

 

PDFUlotka o produkcie
1.0 MB

 

Zapytania ofertowe: