POIG – Projekt II


POIG_EU

 

„DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

 

Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych uchwytów sterowanych elektrycznie

„Bison Chucks” Spółka Akcyjna informuje Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą „Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych uchwytów sterowanych elektrycznie”. Celem projektu jest wprowadzanie na rynek udoskonalonego produktu – uchwytu tokarskiego sterowanego elektrycznie. Produkt ten powstał na bazie własnych prac badawczo-rozwojowych. Uchwyty będą wytwarzane na linii technologicznej będącej przedmiotem inwestycji. Linia ta została zaprojektowana przy uwzględnieniu innowacyjnej technologii z wykorzystaniem procesu azotowania, zamontowana zostanie w hali produkcyjnej wybudowanej w ramach niniejszego projektu.

Dodatkowe cele projektu to:

– wdrożenie innowacji organizacyjnej,

– rozwinięcie działu badawczo-rozwojowego;

– zwiększenie zatrudnienia;

– wprowadzenie rozwiązań pro środowiskowych.

Projekt zakłada budowę nowoczesnego obiektu, nabycie maszyn i urządzeń oraz oprogramowania umożliwiających wprowadzenie na rynek innowacyjnych uchwytów sterowanych elektrycznie. Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych oraz przy wsparciu w formie współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

Zarząd BISON CHUCKS S.A.

 

PDFUlotka o produkcie
2.0 MB

 

Zapytania ofertowe: