Kontakt


BISON CHUCKS SA

ul. Myśliwska 13
15-569 Białystok

Dział Handlu: +48  501 137 090
Dział Księgowości: +48 517 606 610

Zapytania prosimy kierować na adres:
e-mail: sprzedaz@bison-chucks.pl
e-mial: sales@bison-chucks.pl

NIP 966-200-57-22
REGON 200297152

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000336068
kapitał zakładowy 12.000.000,00 zł opłacony w całości