Władze spółki


Zarząd

Prezes Zarządu – Jacek Latomski

Wiceprezes Zarządu Dyrektor Produkcyjny – Jerzy Kirmuć

Rada Nadzorcza

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Grażyna Kostro

Członek Rady Nadzorczej – Barbara Latomska

Członek Rady Nadzorczej – Anna Latomska

Dyrekcja

Wojciech Regucki – Dyrektor Sprzedaży / Prokurent

Maciej Kołodziejczyk – Dyrektor Logistyki