Władze spółki


Zarząd

Członkowie Zarządu
Marek Więsław
Andrzej Lipiński

 

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Latomski

Członkowie Rady Nadzorczej
Aleksander Latkowski
Beata Łabejszo-Bąk

 

Dyrekcja

Wojciech Regucki – Dyrektor Sprzedaży / Prokurent

Maciej Kołodziejczyk – Dyrektor Logistyki